تازه های کتابخانه

من با شما نمی آیم!

 • نویسنده: نویسنده ابراهیم حسن بیگی؛تصویرگر مجید خادمی, [برگردان به انگلیسی شقایق قندهاری], [ویراستار الهام بهبهانی]
 • ناشر: ساز و کار, نقش شمسه
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: خادمی, مترجم: قندهاری, ویراستار: بهبهانی
 • موضوع: ; ماهی ها -- داستان

همه جا سبز و آبی است

 • نویسنده: نویسنده ابراهیم حسن بیگی؛تصویرگر مجید خادمی, [برگردان به انگلیسی شقایق قندهاری], [ویراستار الهام بهبانی]
 • ناشر: ساز و کار, نقش شمسه
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: خادمی, مترجم: قندهاری
 • موضوع: ; ماهی ها -- داستان

شاید پیدایش کنی

 • نویسنده: نویسنده ابراهیم حسن بیگی؛ ؛ برگردان به انگلیسی الهام بهبهانی, ؛ تصویرگر مجید خادمی.
 • ناشر: ساز و کار, نقش شمسه
 • سال نشر: ‏‫1394‬
 • موضوع:

سه بز و یک غول

 • نویسنده: بازنویس افسانه شعبان‌نژاد؛مترجم مهدی مهدوی, تصویرگر گای چاپمن, ویراستار مرضیه طلوع, طراح گرافیک فهیمه محجوب
 • ناشر: لوپه تو
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: مهدوی, تصویر‌گر: چپمن, ویراستار: طلوع اصل, گرافیست: محجوب
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

یک شغل نان و آب دار

 • نویسنده: حمید گروگان؛تصویرگر نرگس نیکویی
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: نیکویی
 • موضوع: ; داستان های آموزنده

فکر من راست‌راستکی گم شده

 • نویسنده: نویسنده روناک ربیعی؛تصویرگر بهاره نیاورانی
 • ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتابهای پرنده آبی
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: نیاورانی
 • موضوع: ; خیال پردازی در کودکان -- داستان

آشتی و آش تی

 • نویسنده: نویسنده و تصویرگر مایکل فورمن؛مترجم طاهره آدینه پور
 • ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتابهای پرنده آبی
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: آدینه پور
 • موضوع: ; Fantastic Fiction

قالی هزار و یک شب مادر بزرگ

 • نویسنده: نویسنده فاطمه سرمشقی؛تصویرگر گلی صفری
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: صفری
 • موضوع: ; تفکیک زباله -- داستان

یکی بود... یکی نبود

 • نویسنده: سیدمهدی شجاعی؛تصویرگر صدیقه احمدی
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: احمدی
 • موضوع: ; Didactic fiction

سلطان نیل

 • نویسنده: شیرین الانصاری؛مترجم رحمت الله قائمی, تصویرگر و بازنویس افسانه صانعی
 • ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتابهای پرنده آبی
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: قائمی, تصویر‌گر: صانعی
 • موضوع: ; افسانه ها و قصه های مصری